Okumak Anlamaktir

28 Kasım 2013 Perşembe

Kabbalah Nedir?

Bu soruyu bir haham'a soracak olursak, kabaca bir şekilde bize vereceği yanıt şu olacaktır: Kabbalah, büyük bir haham olan Rabbi Simon ben Yohai ve oğlu Rabbi Elazar tarafından yazılmış Tevrat yorumudur. Zaman içerisinde farklı kabalistler ortaya çıkmış ve kendi görüşlerini de katmışlardır. Fakat esas olan Tevrat'ın gizli yönlerini açığa kavuşturan bir öğreti olduğudur.

 Kabbalah denince, akla ilk gelen o meşhur resim/tablo.

Diğer yandan aynı soruyu "dürüst" bir kabbalist'e soracak olursak, alacağımız net cevap şu olacaktır: Kabbalah, yüzyıllar boyunca bir sürü efsanevi ve kafa karıştırıcı hatalı yorumlara maruz kalmış, böylelikle insanlar tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bunun nedeni, binlerce yıldır insanlardan kasıtlı olarak saklı tutulmuş olması, dalların dilinde sifreli yazılmış olması ve "öğrencilerin" henüz buna hazırlıklı olmamalarından dolayıdır. Kabbalah; din, gizemcilik, büyücülük, kahinlik, masonluk veya diğer herhangi bir inanç sistemi olmamakla birlikte, bunların çoğunda yıllar boyunca kabbalah'dan ödünç alınmış ve yanlış anlaşılmış prensipler bulunmaktadır. Kabbalah'nın anlattığı şey, bir üst gücün varlığı ve bu üst güçten aşağıya inen ve bizim bu dünyada var olmamıza sebep olan güçlerin yönetimidir. Kabbalah ilmi; geleneksel bilimin yaptığı gibi bizim dünyamızı ve içinde ki insanları incelemez, lakin 5 manevi dünyanın ötesinde olan herşeyi araştırır. 

Sonuç olarak kendi içinde çelişen ve kafa karıştırıcı birbirine zıt cevaplar almış oluruz. Eğer onların açısından bu olayın derinliğine inmeye çalışacak olursak, işin içinden çıkmamızın imkanı yok gibi görünüyor. Zaten başlı başına içine kapanık, dışarıdakileri ötekileştiren ve kendilerinden olmayanların kabulu zor olan bir cemaat izlenimi vermiyorlar mı? Tavırları o yönde değil mi? O halde tarihte en başa dönmemiz ve adım adım ilerlememiz daha sağlıklı olacaktır. Unutmayalım ki kendilerinin de iddaa ettiği gibi maneviyatı ve ötesini inceleyen bu ilmi anlayabilmemiz için, olaya bizim de manevi bir boyutta yaklaşmamız gerekecektir. Aksi halde materialist bir yaklaşım sergilemek son derece hatalı olacaktır. Akabinde, Kabbalah - Masonluk - Arz-i Mevud ve "Mesih" bağlantılarını anlamamız çok güç olacaktır.

Amma Velakin