Okumak Anlamaktir

25 Eylül 2014 Perşembe

Kabbalah: Babil'den, Günümüze

Bu yazımızı okumaya başlamadan önce, 
kabbalah hakkında ki ilk yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz (#)

Bir efsaneye göre Kabbalah; Babil'de Tanrı tarafından görevlendirilmiş iki melek vasıtası ile insanlara öğretilen büyünün ve birçok farklı/esrarengiz kadim ilmin yöntemlerinin kitaplaştırılmış halidir. Dalların dilinde (şifreli) yazılmış olan bu bilgiler - asırlar boyunca muhafaza edilmiş, günümüze kadar saklanmıştır.

Tanrı'ya ulaşmak için inşaa edilen efsanevi Babil Kulesi

Kabbalah'nın; İsrailoğullarının diyarlardan diyarlara gittiği/göç ettiği 
her yere beraberinde götürdükleri 
ketum bir bilgi olduğu iddia edilir.

(1)Hz. İbrahim'in Babil sürgününden, Hz. Yusuf ile Mısır'a giriş ve Hz. Musa ile İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışına (exodus) kadar. (2)Hz. Davud'tan "büyücü kral Solomon" olarak isnatta bulundukları Hz. Süleyman'a kadar. (3)Beytül Mukaddes'i içinde barındıran Kudüs topraklarına düzenlenen Haçlı Seferleri'nden, (4)1600 yılları sonu ve 1700 yıllarının başı olan ilk Masonik yapılanmanın izlerine rastladığımız İskoçya'ya kadar. (5)Rönesans devrinden, ilk Masonik devlet olma ihtişamına laik olan ABD'e ve son olarak; (6)felsefi temelini kabbalah'nın oluşturduğu Siyonist İsrail'e kadar bu yahudi mistikizminin, günümüze kadar sessizce varlığını sürdürdüğü düşünülür. 

Günümüz gerçeğinde ise Kabbalah; bir çok ideoloji/felsefe/görüşün ve kuruluşun referans kaynağı olmuş, hatta Kabbalah'dan tamamen bağımsız bazı politik ve dini akımlar yine Kabbalah öğretilerinden etkilenmiş ve esinlenmiştirler.

Kabbalah kaynaklı bazı günümüz ideolojileri ve felsefeleri: Siyonizm, Masonluk, Evrim Teorisi, Reenkarnasyon bazlı dini ve felsefî inançların (tamamına yakın) büyük bir çoğunluğu, Ethnicism (ırkçılık) / Faşizm, ve "genel olarak" ayrıştırma tezi olarak kullanılan tüm -izm'ler.

Amma Velakin